Hokkaido Factory

 

992-42 Hokuryu, Numata-cho, Uryu-gun, Hokkaido 078-2223 JAPAN
TEL: 0164-36-2601   FAX: 0164-36-2602